Portfolio

Pocztowa, Mickiewicza, Tarczyńskiego, 5 Lipca

Kategoria: Zielone Podwórko
Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie
Rada Osiedla Turzyn
Autorzy projektu: mgr inż. Krzysztof Kotwas, arch. kraj
mgr inż. Bartosz Cyranowicz, arch.kraj.
Adres inwestycji: ul. Pocztowa, ul. Tarczyńskiego, ul. 5 Lipca, ul. Mickiewicza, Turzyn
Rok opracowania: 2019
Powierzchnia: 1550m2
title photo