Portfolio

Zielone Podwórko – al. Jana Pawła II nr 46-49

Kategoria: Zielone Podwórka
Adres inwestycji: al. Jana Pawła II nr 46-49
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant: Green Urban Planning Barbara Kotwas
Wykonawca: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: grudzień 2018
Powierzchnia: 850m2
Budżet: 204,809.00zł
Zakres: prace ziemne, niwelacja terenu, podbudowa kamienna, grys kamienny, nawierzchnie, nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia liniowe, żwirowanie
Materiał: Kamal prostokąt szary, rośliny Smętowice, rośliny Rajski Ogród
title photo

1
2


3
4

5
6


7
8


9
10


11
12


13
14