Portfolio

Zielone Podwórko, ul. Kaszubska nr 64 – Szczecin

Kategoria: Zielone Podwórka
Adres inwestycji: ul. Kaszubska nr 64, Szczecin
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant: Green Urban Planning Barbara Kotwas
Wykonawca: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: październik 2018
Powierzchnia: 550m2
Budżet: 131,635.69zł
Zakres: prace ziemne, niwelacja terenu, podbudowa kamienna, grys kamienny, nawierzchnie, nasadzenia drzew i krzewów, odwodnienia liniowe, system nawadniania, żwirowanie
Materiał: Polbruk Carmino gładki kolor latte, kolor hawaii, Polbruk Granito kolor latte, Rośliny Smętowice, odwodnienia ACU B 125, system automatycznego nawadniania Rain Bird
title photo

1
2


3
4

5
6


7
8