Portfolio

Zielone podwórko – ul. Jagiellońska 1 i 2 – Szczecin (Centrum)

Kategoria: Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji: ul. Jagiellońska 1 i 2, Centrum
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant: Green Urban Planning Barbara Kotwas
Wykonawca: Kotwas&Cyranowicz Architektura Krajobrazu
Realizacja: listopad 2014
Powierzchnia: 650m2
Budżet: 128 972,52zł
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, wykonanie i montaż elementów małej architektury
Materiał: Polbruk prostokąt, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
1-zielone-podworko-jagiellonska
2-zielone-podworko-jagiellonska
3-zielone-podworko-jagiellonska


4-zielone-podworko-jagiellonska
5-zielone-podworko-jagiellonska

7-zielone-podworko-jagiellonska
8-zielone-podworko-jagiellonska


8-zielone-podworko-jagiellonska
9-zielone-podworko-jagiellonska


10-zielone-podworko-jagiellonska
11-zielone-podworko-jagiellonska