Portfolio

Zielone podwórko – al. Jana Pawła II 5-10 / ul. Mazurska 45-46a – Szczecin (Centrum) – etap 2

Kategoria: Program Miejski Zielone Podwórka
Adres inwestycji: al. Jana Pawła II 5-10 / ul. Mazurska 45-46a, Centrum
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin, Wspólnota Mieszkaniowa
Projektant: GreenUrbanPlanning Barbara Kotwas
Realizacja: sierpień – wrzesień – listopad 2013
Powierzchnia: 1300m2
Budżet: 154 960,44zł
Zakres: prace ziemne, prace brukarskie, posadzenie roślin, nasadzenia w donicach, wykonanie systemu automatycznego nawadniania, montaż elementów małej architektury, montaż drewnianego ogrodzenia, montaż znaków drogowych, izolacje fundamentów.
Materiał: Polbruk prostokąt, kruszywo łamane 0-31mm, żwir płukany 16-32mm
title photo

1
2


3
4

5
6


7
8


9
10


11
12

Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (12)
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (11)


Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (10)
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (9)

Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (8)
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (7)


Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (6)
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (5)


Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (3)
Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (2)

 

Jana Pawła II ul. Mazurska etap II (1)